Introductie
Projecten
Waterkeverlarven
Curriculum Vitae
Contact

Projecten

Bijna vijf jaar na de emigratie werken we (gelukkig) nog altijd vooral voor Nederlandse klanten. De belangrijkste daarvan zijn het Waterschap Roer & Overmaas en Ecofide. De samenwerking met de laatste is voor u interessant omdat we samen een scherpe prijs kunnen bieden. Laat Ecofide uw monsters nemen en ze door Haliplus determineren, dan ben u goedkoper uit dan bij de grote bureaus!

Daarnaast wordt er ook gewerkt voor Tsjechische klanten. De samenwerking met de Biologiefaculteit van de Universiteit van Ceske Budejovice loopt nu al jaren. In het begin werden hiervoor watermijten en muggenlarven gedetermineerd; op dit ogenblik gaat het vooral om exuvien en volwassen muggen (Chironomidae). Verder is er nog de jacht op de Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus en Dytiscus latissimus. Hieraan werd op vrijwillige basis al wel gewerkt maar sinds maart 2014 zijn we serieus aan de slag. Er is een beurs toegekend om de verspreiding van beide beschermde beesten nu in het hele land in kaart te brengen. De bedoeling is uiteindelijk tot een soort voorspellend model te komen zoals dat ook in Nederland is gedaan, maar het is al wel duidelijk dat de situatie hier heel anders is. We houden u op de hoogte.